Ký quỹ Tài khoản

Fxcess mang đến cơ hội gửi tiền vào tài khoản của bạn thông qua các phương thức khác nhau thuận tiện cho bạn. Ngay khi bạn gửi tiền, bạn có quyền truy cập để giao dịch hơn 300 công cụ.
Loại Tiền tệ:
JPY, EUR, USD, GBP
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì
Loại Tiền tệ:
JPY, EUR, USD, GBP
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì
Loại Tiền tệ:
JPY, EUR, USD, GBP
THỜI GIAN XỬ LÝ
Tức thì
Loại Tiền tệ:
JPY, EUR, USD, GBP
THỜI GIAN XỬ LÝ
2-5 Ngày làm việc
Fxcess cung cấp giá cả cạnh tranh và thực thi lệnh nhanh chóng. Hãy bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới mạnh mẽ ngay hôm nay.