Chương trình phần
thưởng cho IB

Tham gia Chương trình Phần thưởng của Fxcess và có cơ hội nhận
được những phần thưởng tiền mặt và những tiện ích mới nhất!*

Đây là Chương trình
Phần thưởng diễn ra hàng tháng

Bạn có thể tìm thấy ngày chính xác ở dưới đây:
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
   
1 July 2021 31 July 2021
1 August 2021 31 August 2021
1 September 2021 30 September 2021
1 October 2021 31 October 2021
1 November 2021 30 November 2021
1 December 2021 31 December 2021
   

Về Phần thưởng

Qualifying Net Money In2 (“MI”)
Minimum Traded Lots*
Reward
USD 10,000
100 Lots
Apple Watch Series 6 (Wi-Fi)
OR
USD 450 Cash Prize
USD 25,000
250 Lots
Iphone 12 Pro 128GB
OR
USD 1,150 Cash Prize
USD 50,000
500 Lots
Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) + iphone 12 Pro 128 GB + Airpods Pro
OR
USD 2,000 Cash Prize
*Note: The minimum traded lots include FX, Commodities and Metals
 
Qualifying Net Money In2 (“MI”)
1. USD 10,000
2. USD 25,000
3. USD 50,000
 
Minimum Traded Lots*
1. 100 Lots
2. 250 Lots
3. 500 Lots
 
Reward
1. Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) OR USD 450 Cash Prize
2. Iphone 12 Pro 128GB OR USD 1,150 Cash Prize
3. Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) + iphone 12 Pro 128 GB + Airpods Pro OR USD 2,000 Cash Prize
 
*Note: The minimum traded lots include FX, Commodities and Metals Tất cả những gì bạn cần làm là đáp ứng tiêu chí của khoản
Tiền gửi ròng và số tiền giao dịch trong mạng lưới của bạn vào cuối mỗi tháng theo T&Cs..

Làm thế nào để tham gia Chương trình Phần thưởng

Nếu bạn là khách hàng mới với Fxcess, hãy đăng kí tài khoản IB và điền các dữ liệu cần thiết.
Nếu bạn đã là đối tác với Fxcess thì bạn chỉ cần yêu cầu tham gia bằng cách liên lạc với Account Manager của bạn.