Chương trình phần thưởng cho IB

Tham gia Chương trình Phần thưởng của Fxcess và có cơ hội nhận được những phần thưởng tiền mặt và những tiện ích mới nhất!*

*Điều khoản và Điều kiện áp dụng. . Mọi giao dịch đều có rủi ro. Có thể mất hết vốn.

Đây là Chương trình Phần thưởng diễn ra hàng tháng

Bạn có thể tìm thấy ngày chính xác ở dưới đây:

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1st January 2022

31st January 2022

1st February 2022

28th February 2022

1st March 2022

31st March 2022

1st April 2022

30th April 2022

1st May 2022

31st May 2022

1st June 2022

30th June 2022

 

 

a mobile screen with gold coins referring to the ib reward program

Về Phần thưởng

Qualifying Net Money In2 (“MI”)
Minimum Traded Lots*
Reward
USD 10,000
100 Lots
Apple Watch Series 6 (Wi-Fi)
OR
USD 450 Cash Prize
USD 25,000
250 Lots
iphone 12 Pro 128GB
OR
USD 1,150 Cash Prize
USD 50,000
500 Lots
Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) + iphone 12 Pro 128 GB + Airpods Pro
OR
USD 2,000 Cash Prize
*Note: The minimum traded lots include FX, Commodities and Metals
 
Qualifying Net Money In2 (“MI”)
1. USD 10,000
2. USD 25,000
3. USD 50,000
 
Minimum Traded Lots*
1. 100 Lots
2. 250 Lots
3. 500 Lots
 
Reward
1. Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) OR USD 450 Cash Prize
2. Iphone 12 Pro 128GB OR USD 1,150 Cash Prize
3. Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) + iphone 12 Pro 128 GB + Airpods Pro OR USD 2,000 Cash Prize
 
Tất cả những gì bạn cần làm là đáp ứng tiêu chí của khoản
Tiền gửi ròng và số tiền giao dịch trong mạng lưới của bạn vào cuối mỗi tháng T&Cs.
Note: The minimum traded lots include FX, Commodities and Metals
All you need to do is meet the Net Deposits criteria and Traded Lots under your network by the end of each month as per T&Cs.

Làm thế nào để tham gia Chương trình Phần thưởng

Nếu bạn là khách hàng mới với Fxcess, hãy đăng kí tài khoản IB và điền các dữ liệu cần thiết.

Nếu bạn đã là đối tác với Fxcess thì bạn chỉ cần yêu cầu tham gia bằng ách liên lạc với Account Manager của bạn.

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.