Chương trình
khuyến mãi

Tiền thưởng Không Nạp tiền

Tiền thưởng Xác minh Số điện thoại

Tiếp tục với xác minh số điện thoại di động của bạn và hưởng lợi từ khoản tiền thưởng $60 được ghi có vào tài khoản của bạn.

Tiền thưởng Nạp tiền

Tiền thưởng Chia sẻ 100% & Tiền thưởng Sức mạnh 40%

Tận dụng tối đa các loại tiền thưởng đặc biệt của chúng tôi cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn.

Tiền thưởng Tín dụng

Nhận tiền thưởng cho mỗi khoản tiền gửi, được ghi có trực tiếp vào tài khoản của bạn.

The best dont rest

Câu lạc bộ Khách hàng Thân thiết Excess

Hãy vào Câu lạc bộ Khách hàng Thân thiết Fxcess để kiếm thêm tiền trong khi giao dịch. Nhận được Điểm Excess khi bạn giao dịch và đảm bảo quyền truy cập của bạn vào các phần thưởng và kế hoạch nâng cao. Câu lạc bộ Excess cung cấp cho bạn quyền truy cập không giới hạn vào các lợi ích của chúng tôi.
  • Nhận các tiền thưởng đặc biệt và Các Ưu đãi Excess.
  • Giao dịch và được thưởng bằng Điểm Excess.
  • Chứng minh lòng trung thành của bạn và kiếm được nhiều tiền hơn với Chương trình Ghi nhận của Câu lạc bộ Excess.

Chương trình Ghi nhận của Câu lạc bộ Excess

Tham gia Câu lạc bộ Excess Club và hưởng lợi từ các phần thưởng và ưu đãi. Chúng tôi muốn bạn dẫn đầu trong cạnh tranh thông qua Fxcess.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

10 EP/LOT

Giao dịch Nhiều hơn! Kiếm Nhiều hơn! Trở thành Thành viên Vàng và hưởng nhiều lợi ích hơn.

+15 ngày

13 EP/LOT

VPS Miễn phí (tối đa 2 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/10
Ví dụ: 1200 EP/10 = $120 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung

+30 ngày

16 EP/LOT

VPS Miễn phí (tối đa 4 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/6
Ví dụ: 1200 EP/6 = $200 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung

+50 ngày

20 EP/LOT

VPS Miễn phí (tối đa 6 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/4
Ví dụ: 1200 EP/4 = 300$ Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung
Giao dịch Nhiều hơn! Kiếm Nhiều hơn! Trở thành Thành viên Vàng và hưởng nhiều lợi ích hơn.
VPS Miễn phí (tối đa 2 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/10
Ví dụ: 1200 EP/10 = $120 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung
VPS Miễn phí (tối đa 4 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/6
Ví dụ: 1200 EP/6 = $200 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung
VPS Miễn phí (tối đa 6 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/4
Ví dụ: 1200 EP/4 = 300$ Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung