Chương trình
Ưu đãi

Chương trình
Ưu đãi

Tiền thưởng Nạp tiền

Tiền thưởng Chia sẻ 100%

Tận dụng tối đa các loại tiền thưởng đặc biệt của chúng tôi cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn.

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.

Tiền thưởng Sức mạnh 40%

Đẩy mạnh giao dịch của bạn với 40% tiền thưởng sức mạnh

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.

Tiền thưởng Tín dụng

Nhận tiền thưởng cho mỗi khoản tiền gửi, được ghi có trực tiếp vào tài khoản của bạn.

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện. Tiền thưởng không thể rút được.

The best dont rest

Câu lạc bộ Khách hàng Thân thiết Excess

Hãy vào Câu lạc bộ Khách hàng Thân thiết Fxcess để kiếm thêm tiền trong khi giao dịch. Nhận được Điểm Excess khi bạn giao dịch và đảm bảo quyền truy cập của bạn vào các phần thưởng và kế hoạch nâng cao. Câu lạc bộ Excess cung cấp cho bạn quyền truy cập không giới hạn vào các lợi ích của chúng tôi.
  • Nhận các tiền thưởng đặc biệt và các Ưu đãi Excess.
  • Giao dịch và được thưởng bằng Điểm Excess.
  • Chứng minh lòng trung thành của bạn và kiếm được nhiều tiền hơn với Chương trình Ghi nhận của Câu lạc bộ Excess.

Chương trình Ghi nhận của Câu lạc bộ Excess

Tham gia Câu lạc bộ Excess Club và hưởng lợi từ các phần thưởng và ưu đãi. Chúng tôi muốn bạn dẫn đầu trong cạnh tranh thông qua Fxcess.

BẮT ĐẦU GIAO DỊCH

10 EP/LOT

Giao dịch Nhiều hơn! Kiếm Tiền Nhiều hơn! Trở thành Thành viên Vàng và hưởng nhiều lợi ích hơn.

+15 ngày

13 EP/LOT

VPS Miễn phí (tối đa 2 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/10
Ví dụ: 1200 EP/10 = $120 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung

+30 ngày

16 EP/LOT

VPS Miễn phí (tối đa 4 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/6
Ví dụ: 1200 EP/6 = $200 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung

+50 ngày

20 EP/LOT

VPS Miễn phí (tối đa 6 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/4
Ví dụ: 1200 EP/4 = 300$ Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung
Giao dịch Nhiều hơn! Kiếm Tiền Nhiều hơn! Trở thành Thành viên Vàng và hưởng nhiều lợi ích hơn.
VPS Miễn phí (tối đa 2 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/10
Ví dụ: 1200 EP/10 = $120 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung
VPS Miễn phí (tối đa 4 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/6
Ví dụ: 1200 EP/6 = $200 Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung
VPS Miễn phí (tối đa 6 nền tảng MT4)
Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung = EP/4
Ví dụ: 1200 EP/4 = 300$ Tiền thưởng Tín dụng Bổ sung