PMAM

All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
a laptop and a mobile depicting the fxcess PMAM trading platform

Giao dịch và quản lý nhiều
tài khoản một cách dễ dàng

Manage multiple MT4 accounts simultaneously through the MetaTrader 4 Master Account with
FXcess’ Personal Multi Account Manager (PMAM) platform.
The PMAM platform offers clients an intuitive money management solution with advanced tools for optimum
execution. It is one of the most flexible and advanced platforms within the industry. Suitable for both professional
traders and money managers.
a man with screens and a usd and euro currency symbol representing the PMAM platform

Lợi ích và tính năng của PMAM
 
 

The FXcess PMAM is software that integrates seamlessly with the MT4 platform, allowing you to place bulk trades for multiple accounts. This makes the process of placing orders through the MetaTrader 4 Master Account simple, fast and efficient.
  • Manage orders, positions, and equity online
  • One-click order entry
  • Manage unlimited MT4 accounts
  • Monitoring of financial instruments’ prices and forex rates
  • Activity reports
  • Supported OS: Microsoft Windows 98 or higher

PMAM allocation methods

PMAM supports a total of 8 allocation methods, with the allocations by volume listed below:
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ lot

Được sử dụng để chia khối lượng giao dịch chính cho các tài khoản phụ theo thông số đã đặt trên các tài khoản phụ. Phương pháp này cho phép giao dịch với kích thước lot khác nhau trên tài khoản chính. Các tài khoản phụ sẽ được phân bổ tỷ lệ với kích thước lot đã đặt trên mỗi tài khoản này.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân chia phần trăm

Được sử dụng để chia khối lượng giao dịch chính cho các tài khoản phụ theo tỷ lệ phần trăm (%) đã đặt trên các tài khoản phụ. Các tài khoản phụ sẽ được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm của khối lượng giao dịch chính.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ theo tỷ lệ số dư

Được sử dụng để tính tỷ trọng của khối lượng giao dịch chính theo số dư của các tài khoản phụ. Phương pháp này không yêu cầu cài đặt bổ sung. Việc phân chia khối lượng giao dịch chính được tính toán tự động.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ theo tỷ lệ vốn tức thời

Phương pháp này tương tự như cách phân bổ trước vì tỷ trọng được tính toán tự động. Khác biệt ở đây là sẽ sử dụng vốn tức thời, thay vì số dư. Phương pháp này không yêu cầu cài đặt bổ sung. Việc phân chia khối lượng giao dịch chính được tính toán tự động.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ phần trăm vốn tức thời

Được sử dụng khi người dùng yêu cầu phân bổ cho các tài khoản phụ theo tỷ lệ phần trăm của từng tài khoản phụ, qua đó có thể xác định rủi ro cho từng tài khoản phụ. Phương pháp này sử dụng tham số phần trăm (%) của các tài khoản phụ để xác định tỷ lệ phần trăm vốn tức thời của tài khoản phụ sẽ được giao dịch trong tất cả các giao dịch.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ theo rủi ro bình đẳng

Được sử dụng để giải quyết vấn đề kiểm soát ký quỹ trên các tài khoản phụ vì đôi khi các tài khoản phụ bị ngưng giao dịch do mức ký quỹ thấp. Các phương pháp phân bổ khác sẽ không xem xét mức ký quỹ của các tài khoản phụ, nhưng với phương pháp này, bạn có thể đặt mức % tối thiểu cho mỗi tài khoản phụ.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ phần trăm theo lời/lỗ

Phương pháp này được thực hiện mà không cần mở vị thế trên các tài khoản phụ. Khi đóng vị thế trên tài khoản chính, việc phân bổ cho các tài khoản phụ sẽ được thực hiện qua giao dịch nạp/rút tiền. Phương pháp này được sử dụng khi người dùng yêu cầu phân bổ cho các tài khoản phụ theo tỷ lệ phần trăm (%) đã đặt tương tự như phương pháp phân bổ phần trăm.
a red and white target and arrow referring to a target

Phân bổ theo tỷ lệ lời/lỗ

Phương pháp này tương tự như phương pháp trước ở chỗ sẽ không mở các giao dịch trên các tài khoản phụ. Việc nạp/rút tiền được thực hiện trên các tài khoản phụ khi giao dịch chính đóng. Phương pháp này được sử dụng khi người dùng yêu cầu phân bổ cho các tài khoản phụ tương ứng với số dư của chúng.

Tìm hiểu thêm về nền tảng PMAM

Tham khảo hướng dẫn hữu ích của chúng tôi để khám phá thêm về nền tảng quản lý đa tài khoản cá nhân FXcess. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thêm chi tiết về cách đăng nhập và thêm thông tin về các tab, cài đặt phân bổ tài khoản phụ và danh sách đầy đủ các phương pháp phân bổ.
multiple screens and chart bars referring to the PMAM platform and how to learn more about it